ไปคลิกยืนยันอีเมล์

ตอนนี้ระบบกำลังส่งอีเมล์ไปที่กล่องจดหมายของคุณ (ภายใน 1 นาที)

1.ที่กล่องจดหมาย

อีเมล์จาก... CreateWebCourse

2.เปิดอีเมล์

แล้วมองหาลิ้งก์... Confirm subscription

3.คลิกที่ลิงก์

คลิกลิ้งก์เพื่อยืนยัน(เสร็จ) จากนั้นจะมีอีเมล์ใหม่จากผม อีกฉบับส่งให้ทันที ภายใน 1-3 นาทีนี้