ไปยืนยันอีเมลกันครับ

ตอนนี้ระบบกำลังส่งอีเมลไปที่กล่องจดหมายของคุณ (ภายใน 1 นาที)

ที่กล่องจดหมาย

จาก CreateWebCourse"Member Subscription"

เปิดอีเมล

แล้วมองหาลิ้งค์Confirm subscription

คลิกที่ลิงค์

เพื่อยืนยัน(เสร็จครับ)แล้วจะมีอีเมลใหม่จากผมอีกฉบับส่งไปทันที ภายใน 1-3 นาทีนี้