หน้าดาวน์โหลด (สำรอง)

ไฟล์ติดตั้งตัวต่างๆ V.ล่าสุด กดปุ่มเพื่อไปดาวน์โหลดได้เลย (แชร์จาก Google Drive)

คลิกปุ่มดาวน์โหลด >> ไฟล์ที่ต้องการ (อาจใช้เวลา 10-60 วินาที)

Edumax (ล่าสุด V 2.1.1)

ดาวน์โหลด

WP Pagebuilder Pro

ดาวน์โหลด

Text a-z all (รวมในบทเรียน)

ดาวน์โหลด